Твоята Количка
0 Aрт. - 0,00 лв
Твоята количка е празна!
Покажи
35,00 лв

Универсален еднокомпонентен бонд

10,60 лв

Калциевохидроксидна подложка за кухини.

12,00 лв

Калциевохидроксидна фото подложка

10,80 лв

Материал за временна обтурация

34,00 лв

Химически полимеризиращ възстановителен материал.

14,00 лв

Течен фотокомпозит 2гр.

15,00 лв

Течлив композит с ускорена полимеризация – 3 секунди.

26,00 лв

Самоадхезивен течлив композит.

25,60 лв

Светлинно полимеризиращ глас-йономерен композитен цимент за подложка. 2 шприци по 2 гр.

42,00 лв

Микрохибриден фотокомпозит за антериорни и постериорни реставрации.

37,00 лв

Течен,фотополимеризиращ, нанохибриден композит.

28,00 лв

Бързо втвърдяващ се калциево-хидроксиден препарат за пулпно покритие и изолация на кавитета База 12 гр. катализатор 12 гр.

4,80 лв

Материал за временна обтурация 40g

29,50 лв

Еднокомпонентен адхезив - 5мл.

18,00 лв

Nexcomp е нанохибриден композит- шприца 4гр.

15,00 лв

Течен фотополимер- шприца 2гр.

138,00 лв

Нанохибриден композит 7шприци по 4гр. Мeta P&Bond 5гр. Меta Etchant 3гр.

265,00 лв

Двукомпонентна адхезивна система за техниката на тотално ецване.

59,00 лв

Еднокомпонентен адхезив - 3 мл

5,40 лв

Материал за временна обтурация 40 g

5,40 лв

Материал за временна обтурация 40 g

Тримодален нано-композит с подобрени манипулационни качества.

17,00 лв

ReLight Универсален нано-хибриден фотокомпозит - шприца 4гр

21,00 лв

Универсален еднокомпонентен адхезив - 5мл

Покажи

Контакти

  • Email office@akatzarova.com
  • Тел +359 2 9810778
  • Адрес София 1000, ул. Стефан Караджа 5, България