Твоята Количка
0 Aрт. - 0,00 лв
Твоята количка е празна!
Покажи
11,50 лв

Калциево хидроксидна фото подложка.

35,00 лв

Универсален еднокомпонентен бонд

22,00 лв

Калциевохидроксидна фото подложка.

9,30 лв

Калциевохидроксидна подложка за кухини.

11,80 лв

Калциевохидроксидна фото подложка

58,50 лв

Глас-йономерена фото подложка.

14,00 лв

Течен фотокомпозит 2гр.

12,80 лв

Течлив композит с ускорена полимеризация – 3 секунди.

28,00 лв

Самоадхезивен течлив композит.

24,00 лв

Светлинно полимеризиращ глас-йономерен композитен цимент за подложка. 2 шприци по 3 гр.

339,00 лв

Тримодален нано-композит

166,00 лв

Тримодален нано-композит

25,00 лв

Течен,фотополимеризиращ, нанохибриден композит. Цвят А2

32,00 лв

Бързо втвърдяващ се калциево-хидроксиден препарат за пулпно покритие и изолация на кавитета База 12 гр. катализатор 12 гр.

6,90 лв

Материал за временна обтурация 40g

23,30 лв

Еднокомпонентен адхезив - 5мл

18,00 лв

Nexcomp е нанохибриден композит- шприца 4гр.

14,00 лв

Течен фотополимер- шприца 2гр.

128,00 лв

Нанохибриден композит 7шприци по 4гр. Мeta P&Bond 5гр. Меta Etchant 3гр.

212,00 лв

Двукомпонентна адхезивна система за техниката на тотално ецване.

55,00 лв

Еднокомпонентен адхезив - 3 мл

5,20 лв

Материал за временна обтурация 40 g

5,20 лв

Материал за временна обтурация 40 g

122,00 лв

Микрохибриден фотокомпозит

202,00 лв

Тримодален нано-композит с подобрени манипулационни качества.

21,00 лв

Универсален нано-хибриден композитен материал

68,00 лв

Универсален композитен материал.

85,00 лв

Mикрохибриден фотокомпозитен материал

5,60 лв

Материал за временна обтурация 50g

49,00 лв

ertise Flow Test-me Kit 1 шпр. х 2г: цвят А2

265,00 лв

Самоецващ самоадхезивен течен композит съдържа: 4 шпр. х 2 гр. цветове А2, А3, А3,5, Universal opaque + Подарък Vertise Flow Test-me Kit -1 шпр. 2гр. цвят А2

Покажи

Контакти

  • Email office@akatzarova.com
  • Тел +359 2 9810778
  • Адрес София 1000, ул. Стефан Караджа 5, България